Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2020

anikroku
anikroku
Z roku na rok nauczyłem się pragnąć coraz mniej.
— Dino Buzzati
Sponsored post
feedback2020-admin
anikroku
6316 7304 500
Reposted fromarumhc arumhc viadoubleespresso doubleespresso

May 15 2020

anikroku
9677 d08c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viafou fou
anikroku
0772 1e13 500

April 07 2020

anikroku
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viamarciix marciix
anikroku
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
anikroku
6799 bed0 500
anikroku
Freud powiedział, że sam początek miłości przypomina psychozę. Coś psychotycznego musi się wydarzyć, żeby człowiek uwierzył, że będzie z drugim człowiekiem do końca życia i że ten człowiek jest najbardziej wyjątkowy na świecie. Więc pierwsza rzecz, z jaką musimy się pogodzić, jest taka, że ten cudowny początek musi się zmienić. I że ten drugi człowiek jest po prostu normalny, nie jest bogiem.
— Agnieszka Jucewicz - "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
anikroku

Kocham życie. 

Czasami byłam dziko, desperacko, gorzko nieszczęśliwa, udręczona smutkiem, ale mimo to jestem tego całkowicie pewna, że wielką sprawą jest po prostu żyć.

— Agata Christie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
anikroku
anikroku
Miłość nigdy nie jest zła.
I tak jak powiedziałaś, nie jest wyborem.
Ona po prostu się wydarza, a my jesteśmy wobec niej bezradni. 
— Jessica Khoury - "Zakazane życzenie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

March 16 2020

anikroku
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada vianiskowo niskowo

November 03 2018

anikroku
1919 a3a7
Reposted fromrisky risky vialexxie lexxie

October 22 2018

7301 14e9
anikroku
9038 d090
Reposted fromretro-girl retro-girl

October 21 2018

anikroku
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viafou fou

October 01 2018

anikroku
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viablackheartgirl blackheartgirl
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

September 30 2018

anikroku
4120 18ab 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...