Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

anikroku
anikroku
5650 f590
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
anikroku
5862 2a80 500
Reposted frompamietaj pamietaj via12czerwca 12czerwca
anikroku
Nadal myślę, że miłość nam się "przytrafia", ale uważam też, że spotykamy ją wtedy, kiedy jesteśmy na to gotowi. Właściwie to mamy ją cały czas w sobie, a spotykamy jedynie osobę, która potrafi w nas obudzić tę lawinę uczuć. Musimy nauczyć się być sami ze sobą, żeby umieć być z drugą osobą. Lubić swoją samotność, żeby polubić obecność drugiej osoby. I w końcu pokochać siebie, żeby kochać drugiego człowieka. Miłość - to nie jest spotkanie dwóch połówek, które się uzupełniają. Miłość jest spotkaniem dwóch odrębnych jednostek, które świadomie decydują się na bycie z kimś, dlatego, że tego chcą, a nie potrzebują. Miłość nie jest uśpieniem, chociaż często wydaje nam się wtedy, że tak naprawdę śnimy. Ale to nie tak. Miłość jest przebudzeniem. Otwiera nam serce na świat, innych i na samych siebie.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
anikroku
9344 b4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
anikroku

August 17 2018

5809 a185 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaNoCinderella NoCinderella
anikroku
anikroku
6671 921f 500
Halina Poświatowska
anikroku
anikroku

August 07 2018

anikroku
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
anikroku
5591 d761
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

August 04 2018

anikroku
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viablackheartgirl blackheartgirl
anikroku
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad vialexxie lexxie
anikroku
Reposted fromweightless weightless vialexxie lexxie
anikroku
Nie dajcie sobie, drodzy państwo, srać w duszę.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viaSkydelan Skydelan
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaSkydelan Skydelan
anikroku
anikroku
5349 df31 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl