Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

anikroku
Kobiety mają to do siebie, że oddają, oddają, oddają wszystko, co kurwa mają facetom. Swoje ciało, swój czas, swoje zainteresowania. Aż w końcu dla nich samych już nie zostaje nic. I w pewnym momencie się dziwią. Jak to, byłam taką zajebistą laską, a teraz on jest moim całym życiem i już mnie nie chce?
— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viakoloryzacja koloryzacja
anikroku
7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszarakoszula szarakoszula
anikroku
Lekcja  29 
przyjaciele to zbyt duża rzadkość, aby rezygnować z nich z jakiegokolwiek powodu, jeśli są prawdziwymi przyjaciółmi. 
— N. Gemmell
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaselsey selsey
anikroku
4376 867c 500
Reposted fromanaa anaa viashillenya shillenya
anikroku
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
Try to learn to breathe deeply, really to taste food when you eat, and when you sleep, really to sleep. Try as much as possible to be wholly alive with all your might, and when you laugh, laugh like hell. And when you get angry, get good and angry. Try to be alive. You will be dead soon enough.
Ernest Hemingway
Reposted fromenyopax enyopax vialexxie lexxie

March 24 2017

anikroku
1020 a097
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagrosz grosz
anikroku
8005 83a6
Reposted fromlaters laters viapelnaradosci pelnaradosci
anikroku
8005 83a6
Reposted fromlaters laters viapelnaradosci pelnaradosci
anikroku
8789 84e5
Reposted fromvintage-style vintage-style viacudoku cudoku

March 10 2017

anikroku
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialexxie lexxie

March 08 2017

anikroku
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialexxie lexxie

March 04 2017

I have always loved
everything about you,
Even what I didn’t
understand.
— Albert Camus (via sh-inaam)
Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie

July 01 2015

anikroku
anikroku
8509 2446
Reposted fromnotgiveup notgiveup
anikroku
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted fromherside herside vianotgiveup notgiveup
anikroku
wiara nie wyklucza rzeczywistości, ale ją redefiniuje
— #28
Reposted fromffina ffina
anikroku
8723 76f3
Reposted fromupinthesky upinthesky viaffina ffina
anikroku
1159 d917
Reposted fromyourtitle yourtitle viaffina ffina
anikroku
chciałam być Twoim małym planem na przyszłość. drobną kobietą, którą wielbiłbyś nad życie. oczkiem w głowie, któremu zawsze zapewniałbyś bezpieczeństwo. głodnym człowiekiem, któremu co chwilę musiałbyś przynosić jedzenie. czasem wściekłą osobą, którą potrząsnąłbyś mocno za ramiona i szepnął 'wyluzuj, i tak Cię kocham'. chciałam żyć z Tobą wiecznie i każdego dnia móc kochać Cię bardziej.
Reposted frommefir mefir viakudi kudi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl