Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2018

anikroku
Tyle lat
uczyli nas
jak mówić
liczyć
pisać

ale dlaczego wciąż nie potrafimy
widzieć w drugim człowieku dobra
dostrzegać piękna w szczegółach
korzystać z życia
dbać o siebie, o bliskich
pielęgnować uczuć

a przede wszystkim
najzwyczajniej w świecie
kochać


— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave viapodprzykrywka podprzykrywka
anikroku
2818 6b94 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
anikroku
Zrośniesz się. To tylko kwestia czasu. Niech upłynie trochę wody, deszczu, łez i wina. A potem przyjdzie nowe życie i nowe słońce i nie będziesz już płakać za mostami, które spaliły się albo runęły w przepaść.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
anikroku
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaNoCinderella NoCinderella

July 11 2018

anikroku
0974 5aea 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
anikroku
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkrn krn viasadnesss sadnesss
anikroku
5480 7a33 500
Reposted fromtowo85 towo85 viaNoCinderella NoCinderella
anikroku
6190 72a7 500
Reposted fromhagis hagis viaSkydelan Skydelan
anikroku
anikroku
Reposted fromFlau Flau viaNoCinderella NoCinderella
anikroku
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viaSkydelan Skydelan

July 10 2018

anikroku
2827 8d92
anikroku
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman via12czerwca 12czerwca
anikroku
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin via12czerwca 12czerwca
anikroku
anikroku
anikroku
5276 37e0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakudi kudi

July 06 2018

anikroku
Mało tego dobra na świecie. Dziękuję za każde, którego doświadczyłam.
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
anikroku
Kobieta poniża siebie sama, kiedy porównuje się z inną kobietą.
— Sherry Argov - "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
anikroku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl