Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

anikroku
i am mine.
before i am ever anyone else's.
— Nayyirah Waheed - Nejma
Reposted fromintotheblack intotheblack vianiskowo niskowo

January 17 2018

anikroku
anikroku
- Nie wiem, co robić - wyznał.
- To nic takiego. Ja też nigdy nie wiem (...). Przez całe życie jestem kompletnie zagubiony. - Zawahał się. - O ile pamiętam, nazywa się to człowieczeństwem czy jakoś tak.
— T. Pratchett - "Czarodzicielstwo"
Reposted fromlunatyczka lunatyczka vianiskowo niskowo
anikroku
anikroku
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
anikroku
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg vianiemaproblemu niemaproblemu

January 13 2018

anikroku
anikroku
3969 5fa7
Reposted fromipo ipo viagabrynia gabrynia
anikroku
(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaretro-girl retro-girl
anikroku
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaretro-girl retro-girl

January 06 2018

anikroku
anikroku
2756 2fb2
Reposted frommhsa mhsa viablackheartgirl blackheartgirl
anikroku
5493 33ca
Reposted fromvandalize vandalize viablackheartgirl blackheartgirl

January 02 2018

anikroku
anikroku
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialottibluebell lottibluebell
1830 9b21
Reposted fromreylin reylin vialottibluebell lottibluebell
anikroku
Nienawidzę tego.  Nienawidzę tego, że nie potrafię. Że coś tak idiotycznie prostego jak rozmowa sprawia mi trudność. Że nie umiem powiedzieć tego co myślę na czas, w odpowiedni sposób, nie będąc zagłuszona. Że mój głos ginie zanim jeszcze zdąży się wydobyć. Nienawidzę w sobie tego, że tak się boję innych ludzi. Czuję się z tym kompletnie do niczego. Po co mi to, że potrafię pisać, jeśli nie idzie to w parze z komunikacją międzyludzką? Po co mi te wszystkie słowa, których nigdy nie wypowiem, wybrzmiewające za późno, zapisane po fakcie? Nienawidzę strachu i tego, że przez tyle lat nie udało mi się jeszcze go opanować. 
— Cztery Wieki Później
anikroku
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq vialemkove lemkove
anikroku
anikroku
1400 3bd3 500
Reposted fromdobby dobby viagabrynia gabrynia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl