Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

anikroku
9130 7220
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianiskowo niskowo
3487 a93b 500
Reposted fromturquoise turquoise viafou fou
anikroku
0900 af88
Reposted fromsiseniorita siseniorita viafou fou
anikroku
1309 3858
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianiskowo niskowo
anikroku
Stop looking for happiness in the same place you lost it.
— Unknown (via bintalghazi.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaSkydelan Skydelan
anikroku
5969 e13f 500
Reposted fromursulaundressed ursulaundressed viakama1110 kama1110

October 10 2017

anikroku
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun vianiskowo niskowo
anikroku
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie.
Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy
— Beata Pawlikowska
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo vianiskowo niskowo
anikroku
1256 bcbc 500
Reposted fromtrustworthy trustworthy viapelnaradosci pelnaradosci
anikroku
9614 3ce6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapelnaradosci pelnaradosci
anikroku
7121 f288
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapelnaradosci pelnaradosci
anikroku
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viapelnaradosci pelnaradosci
anikroku
5906 ab95 500
7876 60c2 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapelnaradosci pelnaradosci
anikroku
Nie lek­ce­ważmy tęskno­ty. Czy nie to w nas jest naj­silniej­sze? Os­ta­tecznie co ze wszys­tkiego zos­ta­je, to tyl­ko tęskno­ta (i zmęczenie).
— Sławomir Mrożek
Reposted fromhormeza hormeza vianiskowo niskowo
anikroku
6686 eb01 500
Reposted fromMuppet Muppet vianiskowo niskowo
anikroku
Teraz się boje, denerwuję. Nie wiem czy sobie poradzę. Nie wiem czy potrafię być w stałej relacji. Nie wiem, czy on jest facetem któremu uda mu się mnie poskromić. Czy będę przy nim szczesliwa.
— Sz
Reposted fromnonecares nonecares vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl