Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

anikroku
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viafou fou
anikroku
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss vialexxie lexxie
anikroku
0189 d245
Bukowski
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vialexxie lexxie
anikroku
anikroku
Bo kogoś stracić i cierpieć, to wiedzieć, że się kochało.
— Dorota Schrammek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapelnaradosci pelnaradosci
anikroku

Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.

— William Wharton
anikroku
8111 9d42 500
Reposted fromdobby dobby vialexxie lexxie
anikroku
6263 11ed
Reposted fromcalifornia-love california-love vialexxie lexxie
anikroku
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra vialexxie lexxie
anikroku
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna vialexxie lexxie

June 27 2017

anikroku
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 vialexxie lexxie
anikroku
1492 c207 500
Reposted frommessclew messclew viafou fou
2913 56f6 500
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viakudi kudi
anikroku
4434 515a 500
Reposted frompossumincardigan possumincardigan vialexxie lexxie
anikroku
“Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialexxie lexxie
3011 7a07 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
anikroku
5034 9ace 500
Keith Richards
Reposted frommoralna moralna viapodprzykrywka podprzykrywka
anikroku
Reposted frombluuu bluuu viafou fou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl